Të dhënat e tregtimit datë 09.01.2020

Gjatë datës 09.01.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 3 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 333,270 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 09.01.2020 klikoni

këtu