Letrat me vlerë private – Ku është sipërmarrja shqiptare?

Sipërmarrja shqiptare duhet të jetë e aftë t’i përgjigjet mjedisit të ri që po krijohet në fushën e burimeve të financimit, atë të emetimit të obligacioneve të korporatave private, duke përshtatur modelet e administrimit drejt një qeverisje korporative të shëndoshë dhe rritjes së transparencës së raportimit të pasqyrave financiare.

Blodin ÇUÇI
Administrator
CAESAR INVESTMENT ADVISORY SERVICES

Për të lexuar artikullin e plotë klikoni këtu

Burimi: Revista Bankieri Nr.31 Prill 2019