Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 24/11/2020 ALL 1,013.9143 41,317,695.90 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 24/11/2020 ALL 996.9922 109,156,670.53 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 24/11/2020 ALL 1,512.3402 1,067,307,339.63 2 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 24/11/2020 ALL 1,299.8569 3,231,238,366.23 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 24/11/2020 EUR 117.7515 70,965,430.84 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 24/11/2020 ALL 1,879.5129 861,595,552.58 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 24/11/2020 ALL 1,536.6386 42,368,489,038.66 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 24/11/2020 ALL 1,075.1589 13,029,057,704.37 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
WVP Top Invest Fond Investimi 24/11/2020 ALL 1,004.7142 142,427,970.30 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET