Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 24/02/2021 ALL 1,019.9307 58,072,466.54 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 24/02/2021 ALL 1,001.8853 121,814,058.73 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 24/02/2021 ALL 1,523.2041 1,126,563,163.81 2 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 24/02/2021 ALL 1,304.9032 3,219,703,527.82 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 24/02/2021 EUR 117.9283 69,379,573.65 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 24/02/2021 ALL 1,899.6142 898,924,551.15 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 24/02/2021 ALL 1,540.3453 42,145,701,780.60 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 24/02/2021 ALL 1,079.4493 13,549,519,384.65 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 24/02/2021 ALL 1,503.7400 1,627,441,749.75 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 24/02/2021 EUR 102.2163 252,710.15 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 24/02/2021 ALL 1,015.9129 150,871,069.37 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET