Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 22/04/2024 ALL 1,122.4212 537,890,670.07 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 22/04/2024 ALL 1,063.4372 254,333,708.58 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 22/04/2024 ALL 1,707.6543 2,157,614,347.53 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 22/04/2024 ALL 1,313.7668 614,934,738.14 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 22/04/2024 EUR 111.4124 32,372,098.80 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 22/04/2024 EUR 100.3318 3,422,258.89 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 22/04/2024 ALL 2,175.2891 1,463,740,138.86 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 22/04/2024 ALL 1,636.7087 32,200,514,401.74 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 22/04/2024 ALL 1,170.3066 8,669,315,526.12 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 22/04/2024 ALL 1,062.0327 29,514,249.87 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 23/04/2024 EUR 147.0713 2,487,644.56 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 23/04/2024 ALL 1,152.7563 232,580,719.74 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET