Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 17/09/2020 ALL 1,009.8263 32,052,815.44 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 17/09/2020 ALL 999.1102 86,029,243.21 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 16/09/2020 ALL 1,505.6460 978,012,642.78 2 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 16/09/2020 ALL 1,299.1517 3,336,907,643.64 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 16/09/2020 EUR 115.5709 71,515,394.17 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 16/09/2020 ALL 1,868.5771 839,807,117.46 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 16/09/2020 ALL 1,074.9454 12,742,314,075.59 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffesisen PRESTIGJ Fond Investimi 16/09/2020 ALL 1,538.1039 41,702,555,469.05 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 16/09/2020 ALL 1,481.6697 1,509,263,434.86 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Top Invest Fond Investimi 17/09/2020 ALL 956.6455 129,705,991.37 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET E INVESTIMIT