Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 01/12/2022 ALL 1,064.2938 300,772,093.35 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 01/12/2022 ALL 966.8501 199,483,924.04 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 01/12/2022 ALL 1,613.1737 1,669,488,706.08 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 01/12/2022 ALL 1,281.3303 1,033,822,529.05 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 01/12/2022 EUR 93.1047 2,167,156.43 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 01/12/2022 ALL 1,509.2179 27,591,925,702.34 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 01/12/2022 ALL 1,035.8042 9,964,120,103.79 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 01/12/2022 ALL 1,592.8810 2,447,645,647.79 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 01/12/2022 EUR 121.0918 1,658,868.12 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 01/12/2022 ALL 1,115.1527 206,275,882.05 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET