Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 13/05/2021 ALL 1,023.6845 97,324,629.88 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 13/05/2021 ALL 1,022.5708 141,454,078.72 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 13/05/2021 ALL 1,534.3222 1,168,910,154.45 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 13/05/2021 ALL 1,331.2509 3,400,611,535.91 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 13/05/2021 EUR 108.7474 371,756.69 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 13/05/2021 ALL 1,090.0553 164,042,004.61 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET