Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 12/08/2020 ALL 1,007.5170 28,315,288.88 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 12/08/2020 ALL 1,000.2342 83,312,461.42 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 12/08/2020 ALL 1,502.3401 960,248,152.59 2 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 12/08/2020 ALL 1,299.8888 3,382,150,830.39 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 12/08/2020 EUR 115.0938 71,355,249.55 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 12/08/2020 ALL 1,860.8643 832,512,245.11 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 12/08/2020 ALL 1,075.4832 12,437,905,361.05 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffesisen PRESTIGJ Fond Investimi 12/08/2020 ALL 1,537.2301 41,072,463,512.28 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 12/08/2020 ALL 1,476.8370 1,493,590,946.86 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Top Invest Fond Investimi 12/08/2020 ALL 961.6400 128,431,467.60 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet