Raportim Tregtimi datë 15.09.2023

Gjatë datës 15.09.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 6 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 15.09.2023 klikoni këtu