Raportim Tregtimi datë 28.08.2023

Gjatë datës 28.08.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 4 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 28.08.2023 klikoni këtu