Rëndësia e raportimit të drejtë për tregjet financiare

Besueshmëria e raportimit financiar si domosdoshmëri e zhvillimit të tregjeve financiare dhe në veçanti e Bursës, perspektiva për të ardhmen. Cilësia e raportimit financiar përbën edhe një nga parakushtet për zhvillimin e tregut të kapitaleve dhe sigurimit të eficiencës së këtyre tregjeve.

Për të lexuar artikullin e plotë në Buletinin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike klikoni këtu.