Të dhënat e tregtimit datë 30.07.2020

Gjatë datës 30.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:
  •     U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  •     Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  •     Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  •     U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  •     Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 1,073,700 LEK;
Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 30.07.2020 klikoni këtu