Të dhënat e tregtimit datë 28.07.2020

Gjatë datës 28.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan njeri jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange) dhe tjetri gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe Bono Thesari 12 Mujore ne LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 7 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe 10 njesi Bono Thesari 12 Mujore ne LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 702,730 LEK dhe ne Bono Thesari 12 Mujore ishte 99,870 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 28.07.2020 klikoni këtu