Tregtimet në datën 02.08.2018

Gjatë ditës së tregtimit të datës 02.08.2018 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 

  • U ekzekutua gjithsej 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua gjatë orareve zyrtare të tregtimit (on-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 2000 Bono Thesari;
  • Vlera totale e tregtimit në Bono Thesari ishte 19,902,000 LEK,

 

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 02.08.2018 klikoni këtu.