Raportim Tregtimi në datën 01.08.2018

Gjatë datës 01.08.2018 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE u raportuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange)
  • Transaksioni i raportuar jashtë orarit zyrtar të tregtimit (off-exchange) u krye jashtë burse në datë 30.07.2018 dhe u raportua në Sistemin ETS të Bursës ALSE më datë 01.08.2018
  • Transaksioni i ekzekutuar jashtë burse ishte në Obligacion Thesari 10 Vjeçar
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 30 Obligacione Thesari me një vlerë totale tregtimi në 3,031,200 LEK

 

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të raportimet e tregtimit të datës 01.08.2018 klikoni këtu.