TEKST
+100%-
Bursa Shqiptare e Titujve
ALSE
vendi ku investimet tuaja
marrin vlerë
LEXO MË SHUMË
Transparenca Financiare
është kyçi i suksesit të biznesit
LEXO MË SHUMË
Jemi këtu për Ju
ju asistojmë në listimin dhe
kuotimin e titujve
LEXO MË SHUMË
Këmbana bie
për ata që besojnë në
magjinë e tregut të kapitaleve
LEXO MË SHUMË
Tregu i Titujve
Warren Buffet
"është mjeti që transferon paratë
nga të paduruarit tek të duruarit"
LEXO MË SHUMË
Kursimet Tuaja
fitojnë vlerë në tregun e titujve
LEXO MË SHUMË
Suksesi i të fituarit në Aksione
"është të mos kesh kurrë frikë prej tyre"
Peter Lynch
LEXO MË SHUMË
Asnjë Çmim nuk është
shumë i ulët për tregun e Arinjve
shumë i lartë për tregun e Demave
LEXO MË SHUMË
Në Tregun e Titujve
"emocionet janë armiku më i keq"
Don Hays
LEXO MË SHUMË
Bursa Shqiptare e Titujve
ALSE
vendi ku investimet tuaja
marrin vlerë
LEXO MË SHUMË
Transparenca Financiare
është kyçi i suksesit të biznesit
LEXO MË SHUMË
Jemi këtu për Ju
ju asistojmë në listimin dhe
kuotimin e titujve
LEXO MË SHUMË
Këmbana bie
për ata që besojnë në
magjinë e tregut të kapitaleve
LEXO MË SHUMË
Tregu i Titujve
Warren Buffet
"është mjeti që transferon paratë
nga të paduruarit tek të duruarit"
LEXO MË SHUMË
Kursimet Tuaja
fitojnë vlerë në tregun e titujve
LEXO MË SHUMË
Suksesi i të fituarit në Aksione
"është të mos kesh kurrë frikë prej tyre"
Peter Lynch
LEXO MË SHUMË
Asnjë Çmim nuk është
shumë i ulët për tregun e Arinjve
shumë i lartë për tregun e Demave
LEXO MË SHUMË
Në Tregun e Titujve
"emocionet janë armiku më i keq"
Don Hays
LEXO MË SHUMË
Bursa Shqiptare e Titujve
ALSE
vendi ku investimet tuaja marrin vlerë
LEXO MË SHUMË
Transparenca Financiare
është kyçi i suksesit të biznesit
LEXO MË SHUMË
Jemi këtu për Ju
ju asistojmë në listimin dhe kuotimin e titujve
LEXO MË SHUMË
Këmbana bie
për ata që besojnë në magjinë e tregut të kapitaleve
LEXO MË SHUMË
Tregu i Titujve
Warren Buffet
"është mjeti që transferon paratë nga të paduruarit tek të duruarit"
LEXO MË SHUMË
Kursimet Tuaja
fitojnë vlerë në tregun e titujve
LEXO MË SHUMË
Suksesi i të fituarit në Aksione
"është të mos kesh kurrë frikë prej tyre"
Peter Lynch
LEXO MË SHUMË
Asnjë Çmim nuk është
shumë i ulët për tregun e Arinjve shumë i lartë për tregun e Demave
LEXO MË SHUMË
Në Tregun e Titujve
"emocionet janë armiku më i keq"
Don Hays
LEXO MË SHUMË

Njoftimet e ALSE

Lajme nga Emetuesit

Lajme nga Tregu

Datë Titulli
23.1.2018

ALSE së bashku me SCAN TV organizojnë Forumin Ndërkombëtar Ekonomik “Future Balkans”.

8.11.2017

Ftesë për trajnimin “Tregtimi si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve ”…

5.01.2018

Lista e Komisoneve dhe Tarifave në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE

10.12.2017

Ftesë për trajnimin “Tregtimi si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve ”

Datë Titulli
05.07.2017

Bursa, “dritare” për investitorët – Crawford: Qeveria të listojë shoqëritë aksionere

09.06.2017

Kompanitë private shqiptare fillojnë të shesin “borxh”

07.05.2017

Obligacionet e Credins Bank – AMF miraton emetimin e radhës

27.10.2016

Balfin Group ofron Dëftesa Tregtare për herë të parë në Shqipëri

Datë Titulli
24.01.2018

Drejtori i Bursës së Beogradit: Krijoni mjedis të favorshëm në bursë, të jeni të sigrutë që investitorët të vinë vetë

24.01.2018

Kreu i Dhomës Amerikane, Mark Craëford: ALSE, interes dhe nga kompani te huaja per tu listuar

24.01.2018

Gjergji: Bursa, Brenda muajit Shkurt hapim dyert për operatoret/ Fjala e Plotë

24.01.2018

Fjala e Plotë e ministrit të Financave dhe Ekonomisë në “Tirana Economic Forum” organizuar nga SCAN

tregtimi-web-small
01

TREGTIMI

TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit të saj elekntronik ETS…

LEXONI MË SHUMË →
02

LISTIMI

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

LEXONI MË SHUMË →
03

ANËTARËT

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

LEXONI MË SHUMË →
investitoret-web-small
04

INVESTITORËT

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tëpërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…

LEXONI MË SHUMË →

TREGTIMI

ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit të saj elekntronik ETS…

LEXONI MË SHUMË →

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

LEXONI MË SHUMË →

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

LEXONI MË SHUMË →

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tëpërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…

LEXONI MË SHUMË →