TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
305 30/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-33 AL0033NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 107.37 10 1,073,700 30/07/2020 13:41 30/07/2020 13:41
304 28/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 7 702,730 28/07/2020 13:59 28/07/2020 13:59
302 28/07/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1874 AL1874TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 99.87 10 99,870 28/07/2020 12:53 28/07/2020 12:53
301 21/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-21 AL0021NF7Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 538,900 21/07/2020 13:23 21/07/2020 13:23
300 20/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-22 AL0022NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 9,810,000 20/07/2020 13:10 20/07/2020 13:10
299 08/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-33 AL0033NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 85 8,998,950 08/07/2020 13:35 08/07/2020 13:36
298 07/07/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1851 AL1851TB1Y20 ALL BTH DELISTUAR Kryqezuar OTC 10 99,970 07/07/2020 13:12 07/07/2020 13:12
297 02/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-33 AL0033NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 107.19 20 2,143,800 02/07/2020 13:28 02/07/2020 13:28
296 25/06/2020 Rep. Shqiperise RSH NF2-199 AL0199NF2Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 2,499,750 25/06/2020 13:42 25/06/2020 13:42
295 25/06/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1874 AL1874TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 99.85 10 99,850 25/06/2020 13:41 25/06/2020 13:41

Kreu